وبگرانآموزش وردپرسکد های وردپرسنمایش آواتار در وردپرس

نمایش آواتار در وردپرس

نمایش آواتار در وردپرس

برای نمایش آواتار در وردپرس با دو نوع از نمایش روبرو هستیم اول اینکه بتوانیم با اضافه کدن کدی در قالب وردپرس آواتار کاربر وارد شده به پنل مدیریت را نشان دهیم و دوم آن که بتوانیم آواتار شخصی که یک مقاله را نوشته است را نشان دهیم قبل از همه این ها بگوییم سیستم مدیریت محتوایی مثل وردپرس با گراواتار ارتباط خوبی دارد و در واقع شما هم برای نمایش و یا اضافه کردن آواتار خود باید به این سایت مراجعه کنیم و پس از ثبت نام در این سایت عکس مورد نظر خود را اضافه کرده و سپس به صورت خودکار به پنل مدیریت وردپرس خودتان اضافه می شود.

نمایش آواتار در وردپرس

پس آواتار وردپرس برای موارد زیر کاربرد دارد:

  • نمایش آواتار نویسنده یک مقاله یا مطلب به خصوص
  • نمایش آواتار شخص وارد شده به پنل وردپرس

نمایش آواتار کاربر وارد شده در وردپرس

برای نمایش آواتار کاربری که وارد سایت شده است یا وارد پنا مدیریت شده است و در واقع log in شده است قطعه کد زیر را استفاده کنید:

<?php if( is_user_logged_in() ) {
	global $current_user;
?>
	<a class="navbar-brand" href="<?php echo home_url('wp-admin'); ?>"><?php echo get_avatar( $current_user->ID, 32 ); ?><span><?php echo $current_user->user_login ?></span></a>
<?php } ?>
<?php if( ! is_user_logged_in() ) { ?>
	<a class="navbar-brand" href="<?php site_url('/wp-login.php?action=register'); ?>"><i class="fas fa-user-plus"></i><span>ثبت نام</span></a>
<?php } ?>

توضیح اینکه :

با استفاده از تابع is_user_logged_in می توانید بررسی کنید که کاربر وارد شده است یا خیر.

get_avatar تصویر آواتار را نمایش می دهد که در اینجا ۳۲ ابعاد تصویر است که شما می توانید بیشتر یا کمتر بنویسید.

user_login نام کاربری شما را نمایش میدهد که می توانید به display_name نیز تغییر دهید تا نام و نام خانوادگی شما را که در پنل مدیریت نوشته اید را نشان دهید.

نمایش آواتار نویسنده مقاله در وردپرس

اما اگر بخواهید تصویر آواتار نویسنده ای که یک مقاله را نوشته است را نشان دهید از قطعه کد زیر استفده کنید:

<?php $author_id=$post->post_author; ?>
<?php echo get_avatar( $author_id , 130 ); ?>
<a title="<?php echo the_author_meta( 'display_name' , $author_id ); ?>" href="<?php echo home_url(); ?>/author/<?php the_author_meta( 'user_nicename' , $author_id ); ?>">
	<?php echo the_author_meta( 'display_name' , $author_id ); ?>
</a>

توضیح اینکه:

با get_avatar میتوانید تصویر شاخص نویسنده را نشان دهید.

با تابع the_author_meta هم میتوانید نام کاربری و نام و نام خانوادگی نویسنده را نشان دهید.


اشتراگ گذاری در:
اگه خوبه لایکش کن
دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of