تغییر آواتار وردپرس

وبگرانتغییر آواتار وردپرس
  • تغییر آواتار پیش فرض وردپرس

    برای اینکه به نحوه تغییر تضویر آواتار پیشفرض وردپرس بپردازیم ابتدا باید بدانیم که آواتار چیست. آواتار به تصویری گفته می شود که کاربران...
    • هیچ