وبگرانداشبورد فوتر

داشبورد فوتر


  • تغییر متن فوتر در پیشخوان وردپرس

    تغییر متن فوتر در پیشخوان وردپرس حتما در قسمت مدیریتی وردپرس متن "سپاسگذاریم از این که سایت خود را باوردپرس ساخه اید" دیده اید...
    • ۲۰۰۲
    • هیچ